Proje Hakkında

Proje Hakkında

"CirThink" projesi üniversite ve endüstri ortaklığı yoluyla yüksek öğrenim kurumlarında döngüsel ekonomi düşüncesini yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tasarımın arkasındaki temel fikir, literatürde çeşitli çalışmaların üniversitelerin resmi öğrenme çıktıları aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı nasıl destekleyebileceğini incelemektir. Ayrıca bu çalışmalar, örgün öğrenmeden, öğrenci liderliğindeki değişimin, kampüs operasyonlarında sürdürülebilirliğin ve yeşil üniversiteyi ve yeşil kampüsü markalaştırmanın sürdürülebilirliği eğitime yerleştirmede anahtar faktörler olduğunu vurgulamaktadır. Çok az çalışma, “gizli müfredat” ve yerel ekonominin bir parçası olarak üniversitelerin öğrettikleri sürdürülebilirlik uygulamalarına ve uygulamada üstlenebilecekleri role odaklanmıştır. Gizli müfredat, bir eğitim kurumundaki kişisel öğrenci deneyiminde odaklanarak gerçek öğrenme ile müfredata dayalı öğrenme arasındaki fark olarak tanımlanır. Bu proje, üniversitelerin öğrencilerini dahil ederek ve hem kamu hem de özel kuruluşlarla ortak olarak döngüsel ekonomi yaklaşımlarını teşvik etmede nasıl kilit bir rol oynayabileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında müfredat dışındaki insan kaynakları geliştirmenin endüstrideki döngüsel ekonomi yaklaşımları için ne kadar önemli olacağı ortak ülkelerle beraber araştırılacaktır.